Det er din egen læge, en vagtlæge eller en praktiserende psykiater, der kan henvise dig til behandling for en psykisk lidelse.

Inden din egen læge henviser dig til os, skal lægen undersøge dig og bl.a.:

  • Undersøge om du har nogle fysiske sygdomme, der kan forklare eller påvirke din psykiske tilstand
  • Spørge ind til hvilke symptomer, du har
  • Tale med dig om den psykiske tilstand, du henvises til behandling for
  • Sikre sig, at du er enig i henvisningen, og at behandling er en god idé


Psykiatriens Centrale Visitation (PCV)

Din læge sender henvisningen til Psykiatriens Centrale Visitation. Her behandles din henvisning af en visitator (læge eller sygeplejerske), der vurderer, hvilken behandling du har brug for, og hvor du kan få denne behandling tilbudt.  Det får du besked om pr. brev.

PCV vil henvise dig til det behandlingstilbud der passer til dig, og hvor der er den korteste ventetid. Det betyder, at du fremover ikke nødvendigvis vil blive henvist til det behandlingstilbud, der ligger nærmest din bobæl, med altså til det sted, hvor du hurtigst kommer til undersøgelse og i behandling. 

Når PCV har modtaget en henvisning fra din egen læge, vil du inden for 8 hverdage modtage et brev med information om behandlingstilbud. 

Det behandlingstilbud du får, skal ligge indenfor en tidsramme på max 2 måneder.

Oftest forudgående samtale 

Hvis du bliver henvist til udredning i Viborg eller Skive, vil den første kontakt oftest være en samtale i vores Team for vurdering og udredning (TVU), hvor vi forsøger at afklare dit behandlingsbehov nærmere.

 

Mens du venter

På hjemmesiden PsykInfo Midt kan du få flere oplysninger om den lidelse, du er henvist for. 

Hvis du får akut brug for hjælp, kan du ringe til Psykiatrisk Rådgivningstelefon på tlf. 7847 0470.