Det er din egen læge, en vagtlæge eller en praktiserende psykiater, der kan henvise dig til behandling for en psykisk lidelse.

Inden din egen læge henviser dig til os, skal lægen undersøge dig og bl.a.:

  • Undersøge om du har nogle fysiske sygdomme, der kan forklare eller påvirke din psykiske tilstand.
  • Spørge ind til hvilke symptomer, du har.
  • Tale med dig om den psykiske tilstand, du henvises til behandling for.
  • Sikre sig, at du er enig i henvisningen, og at behandling er en god idé.

Psykiatriens Centrale Elektive Visitation (PCEV)

Din læge sender henvisningen til Psykiatriens Centrale Elektive Visitation. Her behandles din henvisning af en visitator (læge eller sygeplejerske), der vurderer om du skal behandles hos os i regionspsykiatrien. Hvis du hører til i vores målgruppe, tager PCEV stilling til, om du skal visiteres direkte til behandling, eller om du skal udredes nærmere. Det får du besked om i din e-Boks eller per brev indenfor 8 hverdage. 

PCEV vil visitere dig til det behandlingstilbud, der passer bedst til dig. Hvis der er mere end 30 dages ventetid hos det behandslingssted, som ligger tættest på din bopæl, vil du modtage et behandlingstilbud til et sted, der kan behandle dig inden for behandlingsgarantien på 30 dage. 

Udredning i Regionspsykiatrien Midt 

Du har ret til at blive udredt og tilbudt relevant behandling indenfor 30 dage.

Hvis du bliver henvist til udredning i Viborg eller Skive, vil den første kontakt oftest være en samtale i vores Team for vurdering og udredning (TVU), hvor vi forsøger at afklare dit behandlingsbehov nærmere.

Er du blevet henvist til Psykiatriens Hus i Silkeborg foregår udredningen i Udredningsteamet, hvor vi forsøger at afklare dit behandlingbehov nærmere. 

Mens du venter

På hjemmesiden PsykInfo Midt kan du få flere oplysninger om den lidelse, du er henvist for. 

Hvis du får akut brug for hjælp, kan du ringe til Psykiatrisk Rådgivningstelefon på tlf. 7847 0470.