Når du ikke længere får behandling i Regionspsykiatrien Midt, har du stadig mulighed for at få støtte og vejledning hos din kommune og din egen læge. De kan også fortælle dig mere om kommunale tilbud om hjælp.

Hjælp til dig og din familie, når du er udskrevet

Du kan også få hjælp af forskellige organisationer for patienter og pårørende.


PsykInfo Midt kan hjælpe med generel information og afholder temaaftener om psykisk sygdom

Hos pårørendeforeningen BEDRE PSYKIATRI kan du for eksempel komme med i en netværksgruppe.

Se mere:
Efter behandlingen i psykiatrien
Når du er pårørende til en voksen med psykisk sygdom