Når du ikke længere får behandling i Regionspsykiatrien Midt, kan du snakke med din kommune og din egen læge.

Her kan de hjælpe dig med støtte og vejledning. De kan også fortælle dig om kommunale tilbud om hjælp.

Hjælp til dig og din familie, når du er udskrevet

Du kan få hjælp af forskellige organisationer for patienter og pårørende.


PsykInfo Midt kan hjælpe med generel information og afholder temaaftener om psykisk sygdom

Hos pårørendeforeningen BEDRE PSYKIATRI kan du for eksempel komme med i en netværksgruppe.


Se mere:
Efter behandlingen i psykiatrien
Når du er pårørende til en voksen