Vi anser pårørende som en vigtig ressource og samarbejdspartner med henblik på at yde den optimale pleje/behandling til patienterne og for at styrke patienternes netværk.

Vi tilstræber at inddrage pårørende så tidligt som muligt i forløbet, når/hvis dette skønnes relevant.

Vi ønsker, at pårørende med jævne mellemrum har kontakt med kontaktpersonen.

Med respekt for patientens behov og ønsker tilbydes patienten, at vedkommendes børn inddrages i samtaler. I samtalerne kan familiens situation og aktuelle problemer afdækkes, og børnene kan få informationer om en forældres sygdom og behandling. Specialuddannet personale tilbyder familiesamtaler til familier med børn med fokus på at besvare børns spørgsmål om mors eller fars sygdom.

Som pårørende til psykiatriske patienter, er du velkommen til at deltage i vores pårørendemøder. Mødet er for pårørende over 18 år. Der er intet emne fastsat. Her er der plads til at stille alle slags spørgsmål man har som pårørende.

Samtidigt kan man få drøftet indbyrdes de frustrationer og problemer, som det kan give at være pårørende til en psykisk syg.

Indbydelse til pårørendemøde 2021