Regionspsykiatrien Horsens behandler hvert år cirka 3000 borgere fra Horsens, Skanderborg, Odder og Hedensted kommuner med alvorlige psykiatriske sygdomme. 

Behandler på gangen


Vi er cirka 200 medarbejdere, der med vores forskellige uddannelsesbaggrunde og forudsætninger skal sikre, at borgerne får den bedst mulige behandling. 

Organisation

Regionspsykiatrien Horsens består af Psykiatrisk klinik 1, Psykiatrisk klinik 2, et skærmet sengeafsnit og et lukket sengeafsnit.

Hver af disse har en funktionsledelse, der består af en overlæge og en ledende sygeplejerske. Se organisationsdiagram