Regionspsykiatrien Horsens er et aktivt studie- og praktiksted for en række forskellige faggrupper.
Vi uddanner eksempelvis speciallæger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, socialrådgivere og psykologer.

Læge ved Horsens

Lægefaglig uddannelse

Du kan blive klogere på den lægefaglige uddannelse i Psykiatrien i Horsens ved at læse vores uddannelsesprogrammer:

Beskrivelse af afdelingen

Regionspsykiatrien Horsens har hovedfunktionen i voksenpsykiatri/ældrepsykiatri for kommunerne Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder.

Afdelingen består af Psykiatrisk klinik 1, Psykiatrisk klinik 2, et åbent sengeafsnit, et lukket sengeafsnit og Psykiatrisk Akutteam. Derudover er der tilknyttet 2 senge til den visiterede modtagelse.