Afsnit O2 er et lukket psykiatrisk sengeafsnit. Vi behandler og plejer psykisk syge mennesker, der har brug for et lukket miljø.

Vi har plads til 16 patienter i alderen fra 18 år og op. I tilknytning til sengeafsnittet O2, har vi vores Psykiatriske modtagelse med to modtagepladser. Her modtager vi både akutte patienter til vurdering og patienter til indlæggelse.

Hvordan foregår behandlingen på Afsnit O2? 

At blive indlagt på et hospital er en afbrydelse af din normale hverdag. Men vi støtter dig i at passe de daglige funktioner, som er vigtige for dig.

Det er også vigtigt, at du deltager i afsnittets gøremål, følger vores rytme og er med i de forskellige aktiviteter.

Behandlingen er oftest en kombination af medicinsk behandling og samtaler. Med samtalerne hjælper vi dig med at udvikle mere hensigtsmæssige tanke- og handlingsmønstre.

Ud over den medicinske behandling og samtalerne går vi efter at give dig en normal døgnrytme. Det gør vi med for eksempel morgenmøder, fysisk aktivitet og dagligdags gøremål.

Som patient hos os får du minimum to kontaktpersoner blandt plejepersonalet. De deltager i planlægning af din behandling og pleje samt stuegang. De hjælper med praktiske gøremål og har kontakt til tværfaglige behandlere i og uden for afsnittet.

Personalet på sengeafsnit O2 

På afsnittet møder du sygeplejersker, plejere, social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger, en sekretær og servicemedarbejdere.

Vi er også et uddannelsessted, så her er også sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever og specialestuderende i psykiatrisk sygepleje.

Desuden har vi en overlæge, læger, psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut knyttet til vores afsnit.

Praktiske forhold om senge afsnit O2

  • Alle patienter har enestue.
  • Der er adgang til en lukket gårdhave.
  • Besøgstiden er om eftermiddagen fra kl. 14.30 til 16.30 og om aftenen fra kl. 18.30 til 20.30.
  • Du vil blive spurgt, om du er i besiddelse af skarpe genstande, våben, medicin, alkohol, glas eller dåser, da disse ting ikke er tilladte på sengeafsnittene af sikkerhedsmæssige grunde.
  • Besøg af børn under 15 år skal aftales med personalet på forhånd.

Tilsynsrapport Regionspsykiatrien Horsens - O2 sengeafsnit