Afsnit O1 er et skærmet psykiatrisk sengeafsnit. Vi har plads til 23 patienter.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen vil oftest være en kombination af medicinsk behandling og samtaleterapi. Med samtalerne hjælper vi dig med at udvikle mere hensigtsmæssige tanke- og handlingsmønstre. 

Selvom diagnosen er den samme, er behandlingen tit forskellig fra person til person. For vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov.

Ud over den medicinske behandling og samtalerne tilbyder vi hjælp til at etablere daglig struktur og fysisk aktivitet.  

Personalet på sengeafsnittet O1

Som patient får du to kontaktpersoner. De følger dig og planlægger din indlæggelse sammen med dig. Det er sygeplejersker og/eller social- og sundhedsassistenter.

De ansatte på O1 består af en afdelingssygeplejerske, souschef, sygeplejersker, fysioterapeut, social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter, sygeplejestuderende og elever.

Desuden har vi tilknyttet et behandlerteam med en afdelingsansvarlig overlæge, læger og en socialrådgiver.

Vi har desuden samarbejde med regionspsykiatriens klinikker.


Praktiske forhold om sengeafsnittet O1

  • Alle patienter har enestue.
  • Besøgstiden på afsnittet er på hverdage fra kl. 14 til 21 og i weekenden fra kl. 12 til 21.

Tilsynsrapport Regionspsykiatrien Horsens - Sengeafsnit O1