Psykiatrisk Modtagelse er en visiteret modtagelse. Det betyder, at din læge/vagtlæge skal henvise dig hertil, hvis du får brug for akut psykiatrisk hjælp. Læs mere om, hvordan du bliver henvist.

Psykiatrisk akutmodtagelse

I Psykiatrisk modtagelse vil du have en samtale med en læge. På baggrund af denne samtale vurderer lægen, om der er behov for at indlægge dig. Eller om du skal søge hjælp et andet sted, eksempelvis ved din læge eller kommune.

Til samtalen er du meget velkommen til at tage en pårørende eller en nær ven med.

Psykiatrisk modtagelse er fysisk placeret i tilknytning til det lukkede sengeafsnit O2.  

Det er afsnittets læger, der i samarbejde med plejepersonalet på det lukkede afsnit står for modtagelse, vurdering og visitering i Psykiatrisk modtagelse.

Der kan forekomme ventetider i Psykiatrisk modtagelse.