Psykiatrisk Akutteam er et tilbud om akut, intensiv og fokuseret støtte/behandling til patienter tilhørende behandlingspsykiatriens målgruppe mhp. at forebygge eller afkorte indlæggelse og genindlæggelse.

Psykiatrisk Akutteam består af sygeplejersker med bred psykiatrisk erfaring superviseret af en speciallæge i psykiatri.

Der ydes behandling mandag-fredag kl. 8.00-20.00 og lørdag kl. 9.00-16.30.

Normalt tilbydes et behandlingsforløb á ca. 6-8 ugers varighed.

Målgruppe:

  • Patienter over 18 år med akut forværring af psykisk lidelse/tilstand med bopæl i kommunerne Horsens, Skanderborg, Odder og Hedensted.
  • Patienter, som kan indgå aftaler og samarbejde om behandlingen
  • Patienter med behov for akut behandling, som indebærer:
    • Telefonisk kontakt inden for 48 timer på hverdage
    • Samtale inden for 5 hverdage
    • Behandlingsvarighed i 4-5 uger
  • Akutteamet tager ikke domspatienter samt patienter fra psykiatriske botilbud i forløb.

 

Kontakt psykiatrisk akutteam

Sundvej 30Z
8700 Horsens
Tlf.: 7847 5266

Kontakt Regionspsykiatrien Horsens

Oversigtskort fra googlemaps

Information om parkering i Horsens

Find vej, kort og parkering

Adresser

Regionspsykiatrien Horsens
Sundvej 30K
8700 Horsens

Psykiatrisk klinik 1
Sundvej 30H

Psykiatrisk klinik 2
Sundvej 30K

Psykiatrisk klinik 3
Sundvej 30Z

Sengeafsnit
Sundvej 30Z

Afdelingen i Skanderborg
Sygehusvej 7
8660 Skanderborg

Afdelingen i Odder
Vitaparkvej 9
8300 Odder
Indgang A plan 4

Sikker mail til afdelingen
Tlf: 7847 5000