Psykiatrisk Akutteam er et tilbud om akut, intensiv og fokuseret støtte/behandling til patienter tilhørende behandlingspsykiatriens målgruppe mhp. at forebygge eller afkorte indlæggelse og genindlæggelse.

Psykiatrisk Akutteam består af sygeplejersker med bred psykiatrisk erfaring superviseret af en speciallæge i psykiatri.

Der ydes behandling mandag-fredag kl. 8.00-20.00 og lørdag kl. 9.00-16.30.

Normalt tilbydes et behandlingsforløb á ca. 6-8 ugers varighed.

Målgruppe:

  • Patienter over 18 år med akut forværring af psykisk lidelse/tilstand med bopæl i kommunerne Horsens, Skanderborg, Odder og Hedensted.
  • Patienter, som kan indgå aftaler og samarbejde om behandlingen
  • Patienter med behov for akut behandling, som indebærer:
    • Telefonisk kontakt inden for 48 timer på hverdage
    • Samtale inden for 5 hverdage
    • Behandlingsvarighed i 4-5 uger
  • Akutteamet tager ikke domspatienter samt patienter fra psykiatriske botilbud i forløb.