Psykiatrisk Akutteam er et tilbud om akut, intensiv og fokuseret støtte og behandling til patienter tilhørende behandlingspsykiatriens målgruppe. Formålet med indsatsen er at forebygge eller afkorte indlæggelse og genindlæggelse.

Psykiatrisk Akutteam består af sygeplejersker med bred psykiatrisk erfaring superviseret af en speciallæge i psykiatri.

Der ydes behandling mandag-fredag kl. 8.00-20.00 og lørdag kl. 9.00-16.30.

Normalt tilbydes et behandlingsforløb á ca. 6-8 ugers varighed.

Målgruppe:

  • Patienter over 18 år med akut forværring af psykisk lidelse/tilstand med bopæl i kommunerne Horsens, Skanderborg, Odder og Hedensted.
  • Patienter, som kan indgå aftaler og samarbejde om behandlingen.
  • Patienter med behov for akut behandling, som indebærer:
    • Telefonisk kontakt inden for 48 timer på hverdage
    • Samtale inden for 5 hverdage
    • Behandlingsvarighed i 4-5 uger
  • Akutteamet tager ikke domspatienter samt patienter fra psykiatriske botilbud i forløb.