I Team for mani og depression udreder og behandler vi patienter, der har affektive sindslidelser. Affektive sindslidelser er en samle betegnelse for stemningssvingende lidelser, hvor de oftest forkomne er mani og depression.

Vi stiller diagnoser og behandler patienter med mani og/eller depression, som har behov for et længere forløb med behandling.

Vi hjælper patienter mellem 18 og 67 år, der bor i kommunerne Horsens, Odder, Skanderborg og Hedensted.

For at komme i behandling i Team for mani og depression skal du henvises af din egen læge.

Hvordan foregår behandlingen i Team for mani og depression?


Vi kan ikke sige, hvor længe du skal være i behandling hos os. Det kommer helt an på, hvilken sindslidelse, der er tale om, og sygdommens sværhedsgrad.

Men vi begynder med en forsamtale. Sammen med dig afdækker vi din sygdomshistorie, for at kunne stille din diagnose. Derefter finder vi den rette behandling til dig.

Du får i dit behandlingsforløb tilknyttet en primær behandler. Din behandler vurderer i samarbejde med resten af teamet, hvilke undersøgelser du har brug for, og hvilken behandling der er relevant for dig.

Din behandling er tilrettelagt præcis til dig og kan bestå af flere elementer:

  • Samtaler med primær behandler
  • Medicinsk behandling
  • Psykoedukation, undervisning i din psykiske sygdom, og hvordan du lærer at leve med den bedst muligt
  • Psykoterapi i gruppe
  • Samtaler med familien, hvis der er børn blandt de nærmeste pårørende
  • Vejledning i livsstil
  • Vejledning om socialpsykiatriske tilbud


Vores team af behandlere er tværfagligt sammensat af læger, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeut og socialrådgiver.