I Team for ældrepsykiatri behandler vi patienter med:

  • demens
  • depression
  • andre psykiske lidelser

Vi hjælper patienter fra 68 år, der bor i Horsens, Odder, Skanderborg eller Hedensted kommune.

For at komme i behandling hos os skal du henvises af din egen læge. Din egen læge sørger for, at der bliver taget blodprøver, hjertekardiogram og givet henvisning til CT scanning, hvis der er mistanke om demens.

Hvordan foregår behandlingen i Team for ældrepsykiatri?


Er du henvist til os, begynder vi med at indkalde dig og din familie ind til en forsamtale i Team for ældrepsykiatri.

Her spørger vi ind til dine symptomer, så vi kan stille din diagnose. Diagnosen er vigtig for den rette behandling. 

Dine pårørende er til stede ved denne samtale for at kunne supplere sygehistorien. Men også fordi de er vigtige samarbejdspartnere, når du skal i behandling.

Hvis vi vurderer, at der ikke er behov for flere undersøgelser end dem, din egen læge har udført, kan vi ofte stille diagnosen ved første samtale.

Hvis det er en demensform, der kan behandles med medicin, tilbyder vi medicin. Herefter følger vi dig i en periode efter behov. Det foregår som regel i form af hjemmebesøg.

Bor du på plejehjem, tilbyder vi vejledning til plejepersonalet. Vi kan også henvise til kommunes demensvejleder, der kan deltage i et besøg sammen med os.

Vores team af behandlere er tværfagligt sammensat af læger, psykologer og sygeplejersker.

Er du pårørende til en ældre med psykisk sygdom?


Det kan være svært at se et familiemedlem lide af psykisk sygdom. Vi tilbyder derfor samtale og vejledning til familie og pårørende. Her vil vi eksempelvis tale om, hvordan I kan få en hverdag til at hænge sammen.