I Team for nyopdaget Skizofreni behandler vi voksne med skizofreni. Forløbet er cirka et to-årigt intensivt forløb til personer, der netop har fået stillet diagnosen skizofreni.

Vi hjælper patienter mellem 18 og 67 år, der bor i kommunerne Horsens, Odder, Skanderborg og Hedensted.

Du kan blive henvist til os fra psykiatriske ambulatorier, psykiatriske afdelinger og af praktiserende speciallæger i psykiatri. Du kan altså ikke få en henvisning til os fra din egen læge eller psykolog.

Hvad kendetegner behandling i team for nyopdaget skizofreni?

Vi lægger vægt på at sætte en intensiv behandling i gang så tidligt som muligt, når diagnosen skizofreni er stillet.

Skizofreni er en lidelse, som for både patient og familie ofte har en række psykologiske og sociale omkostninger. Derfor tager vi i behandlingen udgangspunkt i både psykiske, fysiske og sociale forhold.

Vores tilbud er både til dig og din familie, som vi gerne vil have et tæt samarbejde med.

Team for nyopdaget skizofreni har også et tæt samarbejde med kommunen og andre, der deltager i behandling og støtte til dig - det kan for eksempel være din egen læge.

Din behandling i team for nyopdaget skizofreni strækker sig over ca. to år

Din behandling i team for nyopdaget skizofreni strækker sig over ca. to år. Den vigtigste del af behandlingen er jævnlige samtaler mellem dig og din primære behandler.

Derudover tilbyder vi:

  • Undervisning i skizofreni for dig og din familie
  • Gruppe med flere familier
  • Gruppe med social færdighedstræning
  • Medicinsk behandling
  • Samarbejde med kommunerne

Du får din egen behandler tilknyttet

Vi er et team bestående af speciallæger i psykiatri, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgiver og sekretærer.

Som patient får du tilknyttet en primærbehandler. Behandleren vil være i løbende kontakt med dig og giver dig intensiv støtte gennem forløbet.

Sammen med resten af teamet sørger primærbehandleren for at skabe sammenhæng i de forskellige psykiatriske og sociale behandlings- og støttetilbud, du får tilbudt.

Tilsynsrapport Regionspsykiatrien Horsens - Team for nyopdaget skizofreni

Direkte link til denne side: skz2.hors.rm.dk