I Team for retspsykiatri behandler vi patienter med dom til ambulant psykiatrisk behandling.

Vores patienter er fra 18 år og opefter og bor i Horsens, Skanderborg, Odder eller Hedensted kommune.

Patienter i retspsykiatrien har forskellige psykiske sygdomme. Fælles for patienterne er, at de har begået kriminalitet og herved har fået en behandlingsdom.

De behandlingsdømte patienter behandles i hovedsagen ambulant. Patienten kan dog indlægges, hvis han/hun får det meget dårligt psykisk eller ved risiko for fornyet kriminalitet.

Har man fået en behandlingsdom, er det et krav, at man følger den anviste psykiatriske behandling.

Det er vigtigt at betone, at vi så langt det er muligt tilstræber frivillighed som grundvilkår i behandlingsrelationen. Samarbejdet mellem patient og behandler om at tilrettelægge en relevant hjælp vægtes højt.

 

Du bliver tilknyttet din egen behandler

Vi er et team bestående af overlæge i psykiatri, sygeplejersker og sekretær.

Som patient får du tilknyttet en primærbehandler. Han/hun vil være i løbende kontakt med dig og give dig intensiv støtte gennem forløbet.

Dine pårørende er velkomne til at deltage i samtalerne med os.

Vi tilrettelægger din behandling i samarbejde med dig

I samarbejde med dig udarbejdes der en behandlingsplan, som følges under dit forløb i Team for retspsykiatri.

Sammen med resten af teamet sørger din primærbehandler for at skabe sammenhæng i de forskellige psykiatriske og sociale behandlings- og støttetilbud, du får tilbudt.

Vi samarbejder bl.a. med de andre ambulante teams i Regionspsykiatrien Horsens, sengeafsnit, kriminalforsorgen og misbrugscentre.

Har du fx en misbrugsproblematik og ønsker behandling, vil vi gerne formidle kontakt til misbrugscenteret (CSU).

Kontakt:

Team for retspsykiatri

Klinik 3

Sundvej 30 Z

8700 Horsens

Tlf.: 78 47 50 70