Ved Regionspsykiatrien Horsens kan du modtage forskellige former for behandling for en psykiatrisk lidelse. Det mest almindelige er ambulant behandling, hvor du kommer til samtaler med din behandler. Ambulant behandling giver dig mulighed for at fortsætte din hverdag med arbejde og familie.

 Sanserum

 

Ambulante forløb

De ambulante enheder ved Regionspsykiatrien Horsens varetager den psykiatri, som ikke kræver indlæggelse. Behandlingen foregår i ambulatorierne i henholdsvis Horsens, Skanderborg og Odder.

Du kan læse mere om henvisningsproceduren her

Ved afslutningen af det ambulante forløb får den praktiserende læge et kort resume af behandlingsforløbet tilsendt.

Indlæggelsesforløb

Hvis du er meget syg, kan du blive indlagt på et af vores sengeafsnit, hvor der er personale døgnet rundt.

Vi tilrettelægger i videst muligt omfang behandlingen sammen med dig og din familie. Man kan læse mere om det at være pårørende under specielt for pårørende.

Din behandling består typisk af samtaler, aktiviteter og medicin. Har du spørgsmål til behandlingen, har du altid mulighed for at drøfte den med din behandler.

I Regionspsykiatrien Horsens arbejder vi på at anvende så lidt tvang som muligt. Dette arbejde vil du opleve ved forskellige forebyggende tiltag i sengeafsnittene.

Vores mål er, at tilbyde dig den bedste behandling.

Et indlæggelsesforløb i Regionspsykiatrien Horsens starter i vores Psykiatriske modtagelse. Her vil du have en samtale med den vagthavende læge. Dette gælder for både akutte og planlagte indlæggelser.

Ud fra samtalen vurdere lægen om du har behov for at blive indlagt og i så fald på hvilket afsnit du skal indlægges.

Regionspsykiatrien Horsens har 2 sengeafsnit:

Ved indlæggelse skal du medbringe det tøj og de toiletsager, du har brug for til et par dage. Sengeafsnittene har motionsrum, så det kan være en god ide at tage tøj med, som du kan bevæge dig og svede i. Plejer du at læse bøger eller bruge computer derhjemme, kan du også tage det med .

Du vil blive spurgt, om du er i besiddelse af skarpe genstande, våben, medicin, alkohol, glas eller dåser, da disse ting ikke er tilladte på sengeafsnittene af sikkerhedsmæssige grunde. Har du medbragt medicin ved indlæggelse, vil personalet opbevare det, indtil du bliver udskrevet, det samme gælder parfumer i glasflakoner eller lignende genstande. Under indlæggelsen giver vi dig den medicin, vi aftaler, at du skal behandles med.

Du kan læse mere om den Psykiatriske modtagelse.

Formålet med indlæggelse er:

  • At du bliver undersøgt og modtager behandling og pleje for din psykiske sygdom
  • At din psykiske tilstand stabiliseres, så du kan klare dig i egen bolig med eventuel opfølgende behandling

Indlæggelse i et døgnafsnit sker hovedsagligt med dit eget samtykke.

billede af opholdsrum

I nogle tilfælde kan indlægelsen dog foregå mod din vilje. 
Indlæggelse mod din vilje kan forekomme hvis:

  • Du er psykotisk, eller i en tilstand der kan sidestilles hermed, og en læge vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre (rød tvang)
  • Du er psykotisk, eller i en tilstand der kan sidestilles hermed, og en læge vurderer, at der er forringet mulighed for bedring, med mindre der iværksættes behandling (gul tvang)