Regionspsykiatrien Horsens er en del af psykiatrien i Region Midtjylland og varetager behandling af borgere med psykiatriske lidelser, der er bosat i Horsens, Skanderborg, Odder eller Hedensted kommune.

Vi tilbyder behandling til voksne over 18 år. Behandlingen af børn og unge under 18 år varetages af Børn og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Patient fortællger til behandler

Vi tilbyder behandling til voksne

  • med svære sindslidelser, f.eks. skizofreni, bipolar lidelser, herunder depressive lidelser, andre psykoser eller psykosenære tilstande 
  • med sindslidelser opstået på baggrund af organiske hjerneskader 
  • med svære personlighedsforstyrrelser 
  • hvor en psykisk lidelse er kombineret med en misbrugsproblematik 
  • med svære angst- og stressrelaterede tilstande, psykisk betingede fysiske symptomer samt svære belastningsreaktioner
  • med svære demensproblematikker

For at komme i behandling skal du have en henvisning fra egen læge.