E-sport og Recovery i Retspsykiatrien

Dette kvalitative forskningsprojekt inkluderer patienter og klinisk personale fra et retspsykiatrisk sengeafsnit, hvor E-sport (spillet "Counter Strike: Global Offensive") bruges som en terapeutisk aktivitet, med hensigten at understøtte en recovery proces. Projektet har to centrale formål: Første mål er at producere en standardiseret beskrivelse af E-sports interventionen. Andet mål er, gennem et antropologisk feltstudie, at undersøge betydningen af E-sport for sociale relationer og patient-professionel alliancen på et retspsykiatrisk sengeafsnit. Projektet har endvidere til formål skabe en grundlæggende viden, der kan understøtte et randomiseret klinisk studie om effekten af E sport som behandling.

Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Retspsykiatrisk sengeafsnit R4, Aarhus Universitetshospital og DEFACTUM

Forskningsansvarlig ved DEFACTUM Morten Deleuran Terkildsen, Antropolog, Ph.d.

Morter@rm.dk

+45 78414358

Mortality among male forensic and non-forensic psychiatric  patients: Matched cohort study of rates, predictors and causes-of-death

Projektet har til formål at beskrive retspsykiatriske patienters dødelighed i forhold til almenpsykiatriske patienter og identificere prædiktorer for øget dødelighed.

Tværsnitsundersøgelse af almen- og retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland.

Formålet med undersøgelsen er, at kortlægge den retspsykiatriske patient på parametre som placering i sundhedsvæsenet, behandling og kliniske parametre og sammenligne dette med den almen psykiatriske patient, samt at validere brugen af misbrugsdiagnoser til retspsykiatriske patienter.

Der laves en tværsnitsundersøgelse på psykiatriske patienter i Region Midtjylland, hvor data samles via BI-portalen.

Strukturelle forskelle mellem psykiatrien i Risskov og Skejby - nedbringer de nye bygninger tvangen?

Formålet er at kortlægge om de nye bygninger lever op til visionen om bedre somatisk behandling, effektivisering af den psykiatriske behandling og forbedring af sikkerheden samt at analysere om tvangen efter flytningen er blevet nedsat signifikant og uafhængigt af den generelle tendens til, at tvangen falder for at belyse bygningernes effekt på vores brug af tvangsforanstaltninger.