Som en del af Aarhus Universitetshospital udfører vi også forskning og kvalitetsudvikling.

Det langsigtede mål for vores forskning i retspsykiatri er at producere ny og central viden, der kan forbedre arbejdet med retspsykiatriske patienter inden for:

  • diagnosticering
  • behandling
  • risikohåndtering
  • sygepleje

Målet er øget viden, der kan forbedre behandlingen af retspsykiatriske patienter og mindske
risikoen for sygdomsmæssigt eller kriminelt recidiv samt øge livskvaliteten for patienten.

Retspsykiatrisk forskningsenhed

Retspsykiatrisk forskningsenhed er etableret i 2012 med henblik på at udvikle et forskningsmiljø på Retspsykiatrisk Afdeling og for at styrke den igangværende forskning.

Forskningsenheden skal hjælpe afdelingen til at relevante forskningsresultater og evidensbaseret viden bruges i udredning, pleje og behandling af patienterne.

Indtil videre består enheden af en læge, to psykologer, en sygeplejerske og en forskningssekretær - alle på deltid.

Læs om vores aktuelle forskningsprojekter i retspsykiatri her.