S-teamet.

I Retssexologisk Klinik-en del af Retspsykiatrisk Klinik varetager S-teamet psykiatrisk/sexologisk behandling af patienter dømt for seksualkriminalitet, samt patienter med en seksualitet eller seksuel orientering, der potentielt er ulovlig. Der er tale om en højt specialiseret funktion, hvor Klinikken har patientoptag fra både Region Midtjylland og Region Nordjylland. Under særlige omstændigheder modtager vi også patienter fra Region Syddanmark. 

Nogle patienter er prøveløsladte med vilkår om behandling, andre behandles som led i en betinget dom med vilkår om sexologisk/psykiatrisk ambulant behandling. I Klinikken behandles ligeledes patienter ambulant under afsoning. I forhold til disse grupper har S-teamet et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen.

Såfremt en person har en seksualitet, der potentielt er ulovlig og/eller er bekymret for at handle på baggrund af afvigende impulser og tanker, er det muligt at indgå frivilligt i behandling. Man kan henvises via egen læge, privatpraktiserende psykiater/psykolog eller gennem Psykiatriens Centrale Visitation (PCV). Man kan ligeledes kontakte den anonyme telefonrådgivning Bryd Cirklen Personen skal besidde motivation for og ønske om at ændre sin adfærd.  

Som udgangspunkt tilbydes ikke behandling til personer med mental retardering. Personen skal som udgangspunkt være over 18 år, men i visse tilfælde kan også 15-18-årige komme i behandling.

På baggrund af en forsamtale vurderes det, om personen er omfattet af S-teamets målgruppe og hvilket behandlingsmæssigt tilbud, der eventuelt vil være relevant.

I forhold til denne højt specialiserede ydelse er der et tæt samarbejde med Rigshospitalets Sexologiske Klinik, Psykiatrisk Afdeling i Middelfart, Psykoterapeutisk afsnit, Odense Universitetshospital (OUH) og Herstedvester Fængsel, ligesom der er tæt samarbejde med Kriminalforsorgens institutioner og pensioner, når det er relevant.

Seksualkriminalitet

Seksuelle forhold mellem børn og voksne samt voldtægt er strafbare handlinger, ligesom forskellige andre seksuelle aktiviteter, som f.eks. exhibitionisme og voyeurisme er strafbare. Straffeloven forbyder desuden fremstilling og udbredelse, salg og besiddelse af overgrebsbilleder af børn, også betegnet som børnepornografi.

Lovgivningsmæssigt er der i Danmark en seksuel lavalder på 15 år, hvilket betyder, at det er strafbart at have et seksuelt forhold, hvor den ene part er under 15 år. Hvis den unge er betroet i ens varetægt, som elev eller stedbarn, er grænsen dog 18 år.