Retspsykiatrisk Opsøgende Team.

Klinikken varetager behandling af psykiatriske patienter med dom til behandling i den østlige del af Region Midtjylland. Målgruppen omfatter retspsykiatriske patienter med dom til behandling for personfarlig kriminalitet som er uden stabilitet i behandlingen, med svær sygdomsgrad og/eller høj risiko for fornyet personfarlig kriminalitet.

Klinikken varetager således den opsøgende behandling af gruppen af retspsykiatriske patienter, der er meget komplekse og/eller er ustabile i behandlingen, eller som udgør en særlig sikkerhedsrisiko. Når patienter behandles ambulant ved en psykiatrisk afdeling, skal hensynet til behandling af høj kvalitet kombineres med forebyggelse af fornyet kriminalitet, samt sikre samfundets behov for sikkerhed.

Retspsykiatriens formål er at behandle retspsykiatriske patienter, så de får bedre mulighed for at leve et liv så tæt på det normale som muligt og undgå at foretage ny kriminalitet.

Som patient i Retspsykiatrisk Klinik får man en fast behandler, som kender patientens sag rigtigt godt. Behandleren planlægger sammen med patienten forløbet og han/hun vil sikre, at relevante andre inddrages i behandlingen, når der er brug for det. Klinikken arbejder tæt sammen med Kriminalforsorgen, hjemkommunen og almenpsykiatrien.