O-team.

I Retspsykiatrisk Klinik foretages mentalundersøgelser efter anmodning fra anklagemyndigheden, når en person er sigtet i en straffesag og der er tale om alvorlig personfarlig kriminalitet eller der er mistanke om, at den sigtede er psykisk syg eller udviklingshæmmet. Der udarbejdes en retspsykiatrisk erklæring på baggrund af samtaler med socialrådgiver, speciallæge i psykiatri og evt. psykolog. Der indhentes supplerende oplysninger fra for eksempel sundhedsmyndigheder eller sociale instanser. Erklæringen indgår i straffesagen og er til rettens brug.

Baggrunden for en mentalundersøgelse er, at straffeloven åbner mulighed for at anvende andre sanktioner/foranstaltninger end straf, hvis den sigtede for eksempel var sindssyg på gerningstidspunktet eller er mentalt retarderet.

Undersøgelserne foregår ambulant, idet sigtede enten er på fri fod, er varetægtsfængslet eller varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Opgaven er tværfaglig og i O-teamet indgår speciallæger, socialrådgivere, psykologer og lægesekretærer, der varetager hver sin del af opgaven med de ambulante mentalundersøgelser.  

Klinikken samarbejder med Politi og Anklagemyndigheder i regionen. Desuden er der et nationalt samarbejde med de øvrige retspsykiatriske afdelinger i Danmark, hvor der udfærdiges mentalundersøgelser efter aftale med Justitsministeriet samt med Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik.