Klinikken på Retspsykiatrisk Afdeling består af:

  • O-gruppen, som tager sig af mentalobservander
  • RO-gruppen, som tager sig af en særlig gruppe af behandlingspatienter
  • S-gruppen, som tager sig af de sædelighedskriminelle

Som patient i Retspsykiatrisk Klinik får du en fast behandler, som kender din sag rigtigt godt.
Behandleren planlægger sammen med dig dit forløb her - og han/hun vil sikre, at andre inddrages i din behandling, når der er brug for det.
Desuden arbejder vi tæt sammen med Kriminalforsorgen.

Ansatte:

  • speciallæger
  • psykologer
  • socialrådgivere
  • sygeplejersker
  • sekretærer

Mentalobservationer og mentalundersøgelser

O-gruppen foretager ambulante mentalobservationer/mentalundersøgelser efter anmodning fra Politimesteren.

En mentalundersøgelse har til formål at finde ud af, om en sigtet er uegnet til straf grundet psykisk sygdom.

Retspsykiatrisk opsøgende  team - RO

RO-gruppen er et opsøgende team, der hjælper patienter med behandlingsdom, der har brug for særlig støtte.

Patienterne henvises af overlægen på det lokale behandlingssted i Randers, Djursland, Silkeborg, Horsens og Aarhus.

Behandlingen kan foregå enten hjemme hos dig selv eller i Retspsykiatrisk ambulatorium.

Sædelighedskriminelle

S-gruppen behandler patienter, der er dømt for sædelighedskriminalitet samt patienter, der  frygter at begå sædelighedskriminalitet.
 
Nogle af patienterne er prøveløsladte på den betingelse, at de går i ambulant behandling her. Andre patienter behandles her som led i en dom/ betinget dom.

S-gruppen har et tæt samarbejde med Region Nordjylland om behandling af sædelighedskriminelle.