Klinikken - Retspsykiatrisk Afdeling

Retspsykiatrisk Klinik, under Retspsykiatrisk Afdeling, har til opgave at tilbyde ambulant behandling og ambulant udredning i forhold til tre forskellige målgrupper:

  • Patienter med dom til behandling: Psykiatriske patienter med en dom til behandling, hvor der er brug for en særlig indsats. Behandlingen varetages af Retspsykiatrisk Opsøgende Team (RO-teamet).
  • Mentalundersøgelser: Personer, der har begået kriminalitet og hvor der er anmodet om ambulant mentalundersøgelse på baggrund af hvilken, der udarbejdes en retspsykiatrisk erklæring til rettens brug. Opgaven varetages af O- teamet.
  • Seksualkriminelle: Patienter, der enten har vilkår om psykologisk behandling på grund af seksualkriminalitet, eller personer, som har en seksualitet, der potentielt er kriminel. Behandlingen varetages af S-teamet i Retssexologisk Klinik.

Opgaven varetages af en tværfagligt sammensat personalegruppe bestående af speciallæger i psykiatri, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer, fysioterapeut og sekretærer.