Patienter i Sengeafsnit 4 er patienter, som er indlagt i lang tid.
Det er patienter, der har fået en anbringelsesdom eller en behandlingsdom, og mange har haft problemer med misbrug.

Vi er et specialiseret retspsykiatrisk afsnit, der med behandling arbejder for, at vores patienter kan få et godt og meningsfyldt liv uden kriminalitet og misbrug.

Husorden for Sengeafsnit 4 ved Retspsykiatrisk Afdeling

På Sengeafsnit 4 har vi plads til 16 patienter fra 18 år

Sengeafsnit 4 er et sikret, lukket afsnit med 16 pladser.
Når du kommer til os, så får du en grundig information om vores afsnit og den behandling, vi tilbyder dig.

Du får et fast kontaktteam på fire til seks personer, som følger dig gennem din indlæggelse. Teamet er sammensat med social- og sundhedsassistent, pædagog, sygeplejerske og læge.

Din hverdag på afsnittet er tilrettelagt til dig

Din behandling tilrettelægger vi specielt til dig. Din medicinske behandling er en vigtig del af behandlingen.

Sammen med dine kontaktpersoner planlægges de aktiviteter, der også skal være en del af din behandling.

Aktiviteterne kan f.eks. være:

 • Træning med fysioterapeut
 • Mulighed for fysioterapeutisk behandling
 • Fodbold
 • Motionsrum med løbebånd og kondicykel
 • Håndbold
 • Basket
 • Spinning
 • Bordtennis

Desuden har vi nogle grupper, du kan deltage i som en del af din behandling:

 • Stemmehører gruppe
 • Kunstgruppe
 • Musikgruppe
 • Madgruppe
 • Bedre liv gruppe (kost, misbrug, sociale relationer)

Vi behandler hinanden med ligeværd og respekt. Derfor har vi hver dag fokus på, hvordan man taler sammen uden at komme i konflikter.

Vi vil meget gerne samarbejde med din familie

Det er meget vigtigt, at vi i hverdagen samarbejder med din familie og øvrige pårørende.

Vi inviterer til pårørende-aftener, hvor vi fortæller om psykisk sygdom, og hvordan man som familie bedst klarer dette.


Læs mere om behandlings- og anbringelsesdom.