Patienter på retspsykiatrisk afsnit R3 kommer fra Grønland.

Region Midt har en aftale med Grønlands Selvstyre om at behandle patienter, der:

  • har en anbringelsesdom
  • har en dom til behandling på hospital i Danmark eller under tilsyn heraf
  • skal mentalobserveres
  • er surrogat fængslede
  • af den ene eller den anden grund har brug for behandling i et nyt miljø

Patienter er henvist fra den psykiatriske afdeling A1 på Dronning Ingrids Hospital eller politiet i Grønland. Det er A1, der beslutter, hvem der skal i behandling hos os, og vi har et godt og tæt samarbejde med afdelingen i Nuuk.

Har du fået en dom til behandling på hospital i Danmark eller under tilsyn heraf, begynder du din behandling hos os. Når vi vurderer, at du kan fortsætte behandlingen i Grønland eller helt udskrives til Grønland, vil det ske. Hvis du får brug for en genindlæggelse, kommer du tilbage til R3.

Har du fået en dom til anbringelse på hospital i Danmark, skal du blive her indtil dommen ændres eller ophæves.

Husorden for Sengeafsnit 3 ved Retspsykiatrisk Afdeling (dansk).

På afsnit R3 har vi plads til 16 patienter fra 15 år

Vi er et specialiseret retspsykiatrisk afsnit, der med behandling arbejder for, at vores patienter igen kan få det psykisk godt og få et meningsfyldt liv uden kriminalitet.

Når du kommer til os, får du en grundig information om vores afsnit og de muligheder, vi tilbyder. Du får to faste kontaktpersoner, som følger dig igennem din indlæggelse. Vi har flere ansatte, som kan tale både dansk og grønlandsk.

På afsnit R3 er ansat social- og sundhedsassistent, pædagog, sygeplejerske, læge socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og sekretær.

Din hverdag på afsnittet er tilrettelagt til dig

Vi tilrettelægger din behandling specielt til dig. På afsnittet er der mange aktiviteter, både udendørs og indendørs. Alle aktiviteter indgår som en del af din behandling, der udover medicin og samtaler kan bestå af eksempelvis musik, motion, film, arbejde på værksteder, madlavning og undervisning. 

På afdelingen er det tradition at:

  • Vi markerer grønlandske mærkedage
  • Vi tilbereder grønlandsk mad en gang om måneden
  • Du kan holde kontakt til Grønland med din familie via televideo (når det retsligt er i orden)

Hvis du har været her i mange år på en anbringelsesdom og nærmer dig en domsændring, vil du typisk få mulighed for en afklaringsrejse til Grønland. Her vil du få en oplevelse af, hvordan det vil være at komme hjem til familie og bekendte efter et ophold hos os. Samtidig vil du møde de mennesker, der fortsat skal støtte og behandle dig. 

Læs mere om mentalundersøgelse.

Læs mere om behandlings- og anbringelsesdom.