Patienter på Sengeafsnit 2 er patienter, som er indlagt i lang tid.
Det er patienter, der har fået en anbringelsesdom eller en behandlingsdom, og mange har/har haft problemer med misbrug.

Vi er et specialiseret retspsykiatrisk afsnit, der med behandling arbejder for, at vores patienter kan få et godt og meningsfyldt liv uden kriminalitet og misbrug.

Husorden for Sengeafsnit 2 ved Retspsykiatrisk Afdeling

På afsnit 2 har vi plads til 16 patienter fra 18 år

Sengeafsnit 2 er et sikret, lukket afsnit med 16 pladser.
Når du kommer til os, får du en grundig information om vores afsnit og den behandling, vi tilbyder dig.

Du får et fast kontaktteam, som følger dig gennem din indlæggelse. Teamet er så vidt  muligt sammensat med social- og sundhedsassistent, pædagog, sygeplejerske og læge.

Din hverdag på afsnittet er tilrettelagt til dig

Vi tilrettelægger din behandling specielt til dig. Din medicinske behandling er en vigtig del af behandlingen. 

Sammen med dine kontaktpersoner planlægges de aktiviteter, der også skal være en del af din behandling.

Aktiviteterne kan f.eks. være:

 • Ene undervisning ved skolelærer
 • Som en del af hverdagen ser vi nyhederne sammen.
 • Fysiske aktiviteter på multibane
 • Mulighed for fysioterapeutisk behandling
 • Motionsrum med løbebånd og kondicykel
 • Spinning
 • Pool
 • Inden/udendørs bordtennis
 • Fodboldhold
 • Læderarbejde
 • Maling på lærred
 • Diverse spil

Desuden har vi en række grupper, du kan indgå i som en del af din behandling:

 • Køkkengruppe, hvor du lærer at planlægge, købe ind, lave mad og spise sammen.
 • Køkkengruppe på tværs af afsnittene
 • Litteraturgruppe
 • Bedre liv gruppe (mulige emner – kommunikation. kost, misbrug, sociale relationer)

Det er meget vigtigt, at vi i hverdagen samarbejder med din familie og øvrige pårørende.

Vi behandler hinanden med ligeværd og respekt. Derfor har vi hver dag fokus på, hvordan man taler sammen uden at komme i konflikter.

De medarbejdere, du møder i afdelingen, har specielt valgt at arbejde med retspsykiatriske patienter.

Læs mere om behandlings- og anbringelsesdom.

Revideret 05-06-2020 af Annette Weng