Patienter på Sengeafsnit 1 er:

  • mentalobservander
  • surrogat varetægtsfængslede
  • patienter (en lille gruppe) med en dom til behandling eller anbringelse, der har behov for særlig behandling eller udredning.

De fleste patienter lider af forskellige psykiske sygdomme - enkelte er ikke psykisk syge.

Vores opgave er at finde ud af, hvad patienterne fejler - og naturligvis at behandle de patienter, der har brug for behandling.

En indlæggelse hos os kan vare uger, måneder og i enkelte tilfælde år.

Husorden for Sengeafsnit 1 ved Retspsykiatrisk Afdeling

På afsnit 1 har vi plads til 16 patienter fra 18 år

Når du kommer til os, får du en grundig information om vores afsnit og det forløb, du skal i gang med hos os.

Du får et fast kontaktteam, som følger dig gennem din indlæggelse på Sengeafsnit 1.

Dit forløb tilrettelægges specielt til dig.

Forløbet vil som regel bestå af samtaler og aktiviteter i vores aktivitets- og motionsrum og på vores udearealer.

Vi tilbyder også undervisning ved skolelærer og aktiviteter ved en fysioterapeut.

Læs mere om mentalundersøgelse.