Behandlingsdom

Personer, som har foretaget begrænset kriminalitet, og er indstillede på at modtage behandling eller allerede er i behandling, dømmes typisk til ambulant behandling.

Det indebærer, at de opholder sig udenfor hospitalet, men møder ambulant og modtager relevant medicinsk, psykoterapeutisk og social behandling

Personer, som har foretaget mere alvorlig kriminalitet og/eller personer, som er helt uden sygdomserkendelse, skal typisk indlede en behandling med en indlæggelse og idømmes en dom til behandling. 

Anbringelsesdom

Personer, som har foretaget alvorlig kriminalitet, som ifald de ikke var syge ville indebære en længerevarende frihedsstraf, idømmes dom til anbringelse på hospital for sindslidende.

Det betyder, at man skal opholde sig på hospital en årrække, som er tidsubestemt. Personer med en anbringelsesdom kan ikke udskrives, før retten giver tilladelse hertil i form af en foranstaltningsændring. 

Juridisk uddybning

Se straffelovens §§ 68 og 69