Når din behandler mener, du er klar til det, kan en psykiater bede Statsadvokaten om at indbringe din sag for retten.
Du kan også selv bede om at få ophævet eller ændret dommen.

Statsadvokaten skal af egen drift tage sagen op en gang om året. Statsadvokaten vil i den forbindelse bede om udtalelse fra din behandler.

Retssystemet beslutter din dom kan ændres eller ophæves. Dommeren vil dog højest tage stilling til din sag en gang om året.
 
Når dommen er ophævet, er behandlingen hos os slut. Derefter kan du eventuelt fortsætte din behandling et andet sted i psykiatrien. Dette vil være aftalt, inden du slutter hos os.