Sidst opdateret 28/8 2018

Hvordan finder jeg vej? 

Aarhus Universitetshospital i Skejby er på størrelse med en mindre provinsby. På nedenstående oversigtskort kan du se hele Aarhus Universitetshospital, Skejby. Psykiatriens bygninger er at finde ved indgang K og indgang L, som du kan finde nederst til venstre på kortet.

Psykiatrisk Modtagelse flytter sammen med Skadestuen og Lægevagten, som findes ved indgang J3. 

Få en PDF-udgave af kortet over Aarhus Universitetshospital Skejby her.

AUH Oversigtskort

For at kunne finde rundt er der oprettet et fælles find-vej koncept. Konceptet er inspireret af dét, som også bruges i mange lufthavne, hvor rejsende orienterer sig efter områder (terminaler) og krydspunkter (gates).

  • Områder: Som du kan se på ovenstående kort, er AUH i Skejby opdelt i 20 områder, fra A til T. Almenpsykiatrien ligger i område K, retspsykiatrien ligger i område L og den psykiatriske modtagelse ligger i område J sammen med Skadestuen og Lægevagten. Der er indgange knyttet til hvert område. Hovedindgangen til område K hedder indgang K, hovedindgangen til område L hedder indgang L og  hovedindgangen til område J hedder indgang J.
  • Krydspunkter: Inden for på hospitalet vil man på forskellige centrale steder støde på skilte med et bogstav og et tal- dette er krydspunkter. Skiltene med krydspunkter placeres så tæt på destinationen som muligt, med bedst mulige synlighed og så vidt muligt på samme sted uanset plan.
  • Plan: Bygningerne er bygget op i plan, hvor plan 1 er kælderen og plan 2 er stuen, som er det primære ankomstområde.

Find vej med Patient-app'en

Du kan finde frem til alle afdelinger og parkeringspladser i Skejby med Patient-appen. Appen kan bruges indendørs, så den fører dig helt hen til det rigtige sted på hospitalet.

Find appen i Google Play eller App Store: 

     

Transport til og fra Skejby

Det er muligt at komme til AUH Psykiatrien i bil, med bus, på cykel eller på gåben.

Som du kan se på oversigtskortet øverst på siden, er hospitalet omkranset af en større vej, der går hele vejen rundt om hospitalet. Der er også en cykelsti, der følger vejen og som på sigt kommer til at gå hele vejen rundt.

Der er selvfølgelig parkeringspladser til biler og cykler. Det kan du læse mere om på 'Parkering' under 'praktisk info'.  

Herudover stopper letbanen også ved Aarhus Universitetshospital i Skejby. Stoppestedet ligger ved indgang G, og det tager ca. 12 minutter at gå fra indgangen i almenpsykiatrien og hen til letbanestoppet.

Læs mere her: www.midttrafik.dk/koreplaner

Frivillige guider

Som i den somatiske del af Aarhus Universitetshospital, Skejby står frivillige guider fra Røde Kors klar ved hovedindgangen til AUH Psykiatrien.

De frivillige guider fra Røde Kors hjælper patienter og pårørende med at finde vej og finde sig tilrette i venteområderne