Sidst opdateret 8/8 2019

Hvordan finder jeg vej? 

Aarhus Universitetshospital i Skejby er på størrelse med en mindre provinsby. På nedenstående oversigtskort kan du klikke for at få et overblik over hele hospitalet. Psykiatrien er at finde ved Indgang K og Indgang L, som du kan finde ved de grønne markeringer. 

Psykiatrisk Modtagelse ligger sammen med Skadestuen og Lægevagten, som findes ved Indgang J3. 

AUH_psykiatrien.png

For at kunne finde rundt er der oprettet et fælles find-vej koncept. Konceptet er inspireret af dét, som også bruges i mange lufthavne, hvor rejsende orienterer sig efter områder (terminaler) og krydspunkter (gates).

  • Områder: Almenpsykiatrien ligger i område K, retspsykiatrien ligger i område L, og den psykiatriske modtagelse ligger i område J sammen med Skadestuen og Lægevagten. Der er indgange knyttet til hvert område. Hovedindgangen til område K hedder Indgang K, osv. 
  • Krydspunkter: Indenfor på hospitalet vil man på forskellige centrale steder støde på skilte med et bogstav og tre tal - dette er krydspunkter. Bogstavet indikerer område, og første ciffer angiver, hvilket plan man befinder sig på. Alle krydspunkter er placeret ens på hvert plan.   
  • Plan: Bygningerne er bygget op i plan, hvor plan 1 er kælderen, og plan 2 er stuen, som er det primære ankomstområde.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.