Som en del af behandlingen i BUA, kan der tilbydes et lille kursusforløb også kaldet Psykoeduktion.

Det er en faglig beslutning, hvem der tilbydes dette, da det skal give mening i det samlede behandlingsforløb. Tilbuddet findes indenfor diagnosegrupperne ADHD, Autisme og Depression, hvor man i større grupper af forældre, patienter eller søskende modtager generel undervisning om sygdom og pædagogiske strategier.

Materialet der undervises ud fra kan ses via fanebladene i venstre side indenfor de enkelte områder.