BUA har tradition for at modtage en praktikant fra socialrådgiveruddannelsen 1 gang årligt. Praktikanten vil blive fulgt af en praktikvejleder, som vil være en af vores socialrådgivere ansat på enten et børne- eller et ungdomspsykiatrisk afsnit. Der er p.t. ansat socialrådgivere både i Skejby og i Herning. Praktikanten vil få indblik i og erfaring med de socialrådgiverfaglige opgaver i børne- og ungdomspsykiatrien samt det tværfaglige behandlingsarbejde omkring patienterne.