Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland modtager hvert semester 2-4 psykologistuderende i Skejby og ca. 1 årligt i hhv. Herning og Viborg. De studerende kommer fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og i begrænset omfang fra Aalborg Universitet.

Ansvarlig for koordinering af praktikpladser er ledende psykolog Gunvor Brandt, - mail: gunvor.brandt@ps.rm.dk