Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale, mens du i menuen til venstre kan læse nærmere om Speciallægeuddannelsen i BUA samt det konkrete indhold for hhv. introduktions- og hoveduddannelsen i Uddannelsesregion Midt & Nord.

Hvis du har spørgsmål vedr. speciallægeuddannelsen i BUA er du velkommen til kontakte de uddannelsesansvarlige overlæger i BUA, Helle Rasmussen på hellraus@rm.dk eller Christine Ebbesen på chrebb@rm.dk.

Kort beskrivelse af specialet

Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager forebyggelse, undersøgelse, diagnostik og behandling af psykiske sygdomme og forstyrrelser hos børn og unge. Igennem hele forløbet inddrages såvel patient som familie og det omgivende netværk. 

Det børne- og ungdomspsykiatriske diagnostiske spektrum omfatter forstyrrelser og sygdomme, der strækker sig fra afgrænsede tilpasnings- og krisereaktioner til gennemgribende udviklingsforstyrrelser og egentlige sindssygdomme. 

Psykiske forstyrrelser og sygdomme hos børn og unge omfatter såvel medfødte som erhvervede tilstande. De psykiatriske sygdomme, der oftest debuterer i voksenalderen, kan ligeledes debutere i børne- og ungdomsårene.

Psykiske problemer og vanskeligheder i bred forstand er hyppigt forekommende blandt børn og unge, men flertallet af tilfælde vil sådanne vanskeligheder være af lettere eller forbigående karakter, såfremt der i tide kan ydes den fornødne støtte. 

Ætiologien vil i de fleste tilfælde være multifaktoriel og betinget af biologiske, psykologiske, familiemæssige, sociale og kulturelle faktorer.

Med henblik på at kunne differentiere mellem normal og patologisk udvikling er det en forudsætning at have et indgående kendskab til menneskets normale fysiologiske, sociale og psykologiske udvikling.

De to sidstnævnte områder omfattes ikke af den prægraduate undervisning i medicin og må således erhverves som led i speciallægeuddannelsen.