Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi har det overordnede ansvar for den sygehusbaserede indsats for børn og unge med psykiatriske problemstillinger. Vi har en række sengeafsnit, men den overvejende del af vores behandling sker ambulant. 

Læs BUA's Mission og Strategiske retning

BUA er en organisation centralt placeret i Region Midtjylland. Vi er ét samlet center for børne- og ungdomspsykiatri, og du finder os i både Skejby, Gødstrup og Viborg.

Se organisationsdiagram for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Se organisationsdiagram for Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Vores mission

BUA varetager den tværfaglige udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse. Vi varetager desuden udredning og behandling af børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser. I udredningen og behandlingen inddrager vi patientens familie og netværk og samarbejder med andre hospitalsafdelinger samt kommunerne i regionen.

Et typisk forløb i BUA

Typisk vil en kontakt til BUA ske gennem barnets eller den unges praktiserende læge, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, en kommunes socialforvaltning eller lignende. Baggrunden for en henvisning er som oftest, at en af førnævnte finder, at en psykiatrisk vurdering af barnet er nødvendig.

Vi dækker 5 hovedområder

Vores fagpersonale samarbejder på tværs af afsnit og matrikler for at kunne yde den bedste service over for patienter og pårørende. I alt består BUA af 8 afsnit. De 4 hovedområder vi dækker er: Spæd- og småbørn, Skolebørn, Unge samt Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser. 

Forskning i BUA

Forskning spiller en central rolle i BUA. Vi har vores eget forskningsafsnit og forsker bl.a. inden for områderne ADHD, OCD, spiseforstyrrelser og autisme. Forskningsafsnittet ledes af professor dr.med. Per Hove Thomsen.

Nøgletal

BUA er arbejdsplads for ca. 557 medarbejdere. Størstedelen af personalet udgøres af professionelle behandlere, såsom læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger med flere. Årligt startes ca. 4900 nye patientforløb.


Organisationen i AUH Psykiatrien

Klik på billedet for at se organisationsdiagrammet i en større udgave.

Download organisationsdiagram for Aarhus Universitetshospital Psykiatrien