Spæd- og småbørnspsykiatri, Palle Juul-Jensens Boulevard 175, Indgang K, 8200 Aarhus. Kontakt: tlf. 7847 3040.


Afsnittet består af et dagafsnit samt et ambulatorium.


Afsnittets målgruppe er børn i alderen 0-6 år med vanskeligheder inden for områderne kontakt, opmærksomhed, sprog, begavelse og indlæring. Derudover ses ofte miljø- og følelsesmæssige problemer i kombination med de øvrige vanskeligheder.

Afsnittet er tillige et specialafsnit for småbørn fra 0-6 år og målgruppen er børn med såkaldte neuropsykiatriske tilstande. Det vil sige:

  • Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrel-ser/autismespektrumforstyrrelser
  • Børn der har vanskeligheder med socialt samvær og kommunikation
  • Børn med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder

Afsnittet har desuden et spædbarnsteam. Du kan læse mere om Team for spædbørnspsykiatri her eller i vores information til vordende forældre.  

Afsnitsledelsen består af ledende overlæge med funktionsledelse Karin Lassen Schmidt og oversygeplejerske Pernille Dahl.