Småbørnsafsnittet består af et ambulatorium.

Afsnittet modtager børn fra 0-7 år til udredning for børnepsykiatriske forstyrrelser. Det drejer sig bl.a. om børn, der afviser kontakt, børn med sproglige problemer og børn som ikke har det godt med sig selv og deres omverden. Kort sagt børn, hvis udvikling og trivsel bekymrer de voksne.

Afsnitsledelsen består af ledende overlæge med funktionsledelse Karin Lassen Schmidt og oversygeplejerske Anne Dalsbirk.

Kontakt 

Småbørnspsykiatri, Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning
Tlf: 7847 3400

Se vores digitale oversigtskort med parkeringsmuligheder på www.m.rm.dk.

Kontakt: tlf. 7847 3446.