Helt små børn og deres familier kan også have psykiatriske problemstillinger, der kræver behandling. Vi har fokus på at hjælpe de mindste og deres familier på tre af vores afsnit. To i Skejby – og et i Herning. 

Vi har altså tre afsnit, der kun tager sig af de mindste børn i alderen 0-6 år. Det er børn, der typisk har problemer med:

  • kontakt
  • opmærksomhed
  • sprog
  • indlæring

Ved siden af ser vi også, at børnene kan have miljø- og følelsesmæssige problemer samtidig med de nævnte vanskeligheder.

De fleste småbørn undersøges ambulant i Skejby eller Herning

De allerfleste børn undersøges ambulant. De kommer altså ind til en aftale og tager med deres familie hjem igen bagefter.

Det foregår på vores afsnit i Skejby eller i Herning. En undersøgelse kan for eksempel være en samtale med forældrene og et besøg i hjemmet, hvor vi kigger på barnet.

Vi spørger også de nøglepersoner, der dagligt er i kontakt med barnet. Det kan være pædagoger, en skolepsykolog eller andre.

Skriv til Psykiatrisk Afdeling for Småbørn