Indgang til sengeafsnit Viborg: Søndersøparken 15, 8800 Viborg
Telefonnr.: 7847 3600

Afsnittet ledes af oversygeplejerske Kirsten Nøhr Andresen, ledende overlæge med funktionsledelse Merete Juul Sørensen samt oversygeplejerske Anne Nemec. 

Alment børnepsykiatrisk sengeafsnit 1 undersøger og behandler skolebørn i alderen 7 - 13 år med børnepsykiatrisk lidelse og/eller udviklingsforstyrrelser. 


Det kan dreje sig om børn med adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, sociale funktionsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, angst, depression og psykoser. Ofte er der tale om børn med komorbide vanskeligheder. Børnenes situation vil desuden ofte være kompliceret af indlæringsvanskeligheder og/eller psykosociale belastninger.