Indgang til ambulatoriet AUH, Skejby: Palle Juul-Jensens Boulevard 172, indgang K, 8200 Aarhus
Telefonnr.: 7847 3746  

Indgang til ambulatoriet Gødstrup:

Hospitalsparken 15
7400 Herning
Tlf: 7847 3400

Se vores digitale oversigtskort med parkeringsmuligheder i Gødstrup på www.m.rm.dk.

Telefonnr.: 7847 3400

Afsnittet ledes af ledende overlæge med funktionsledelse Helle Rasmussen og oversygeplejerske Anna-Marie Madsen. 

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn er et specialafsnit for børn i alderen 7-13 år. Afsnittet arbejder med udredning af børn og unge i skolealderen med neuropsykiatriske tilstande. Det er børn med svære forstyrrelser af opmærksomhed i kombination med Aspergers Syndrom, Tourettes Syndrom, adfærdsforstyrrelser, sociale funktionsvanskeligheder eller specifikke indlæringsvanskeligheder som angst/depression.

På OCD-klinikken (obsessiv-kompulsiv tilstand) arbejdes med børn med svære tvangstanker og tvangshandlinger. De fleste børn, der henvises til afsnittet, udredes og behandles i afsnittets ambulatorium. 

ADHD-Klinikken
Børn og unge, der er i behandling med medicin på grund af opmærksomhedsmæssige vanskeligheder følges i afsnittets ADHD-klinik.