Indgang til ambulatoriet AUH, Skejby: Palle Juul-Jensens Boulevard 172, indgang K, 8200 Aarhus
Telefonnr.: 7847 3150

Indgang til ambulatoriet Viborg: Søndersøparken 15, 8800 Viborg
Telefonnr.: 7847 3600

Afsnittet ledes af overlæge Merete Juul Sørensen og afdelingssygeplejerske Anne Nemec samt afdelingssygeplejerske Kirsten Nøhr Andresen. 

Alment børnepsykiatrisk klinik undersøger og behandler skolebørn i alderen 7 - 13 år med børnepsykiatrisk lidelse og/eller udviklingsforstyrrelser. 

Det kan dreje sig om børn med adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, sociale funktionsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, angst, depression og psykoser. Ofte er der tale om børn med komorbide vanskeligheder. Børnenes situation vil desuden ofte være kompliceret af indlæringsvanskeligheder og/eller psykosociale belastninger. 

Tværfagligt udgående team (TUT) er en del af Skolebørn, team 1. TUT er et projekt finansieret af SATS-puljen. Projektet løber i perioden 2015-2018. Læs pjecen om SATS-puljeprojektet "TUT"/Tværfagligt udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien.