Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Region Midtjylland har særlige ”skolebørnsafsnit” i Skejby, Herning og Viborg. 

Vi har i alt fire afsnit, der kun undersøger og behandler skolebørn i alderen 7-13 år, der har børnepsykiatriske sygdomme. 

De fleste børn kan vi hjælpe uden, at de skal indlægges. De bliver tilknyttet som patienter, der har en aftale og møder op – hvorefter de kan tage hjem igen. 

I nogle tilfælde er det nødvendigt at indlægge dit barn, og så har vi specielle afsnit, hvor børnene kan blive indlagt i en periode.

Her finder du vores afsnit for skolebørn 

 

Skriv til Psykiatrisk Afdeling for Skolebørn