Her kan du finde links til andre relevante hjemmesider, herunder patient- og pårørende organisationer og yderligere oplysninger om spiseforstyrrelser og nogle af de sygdomme, som ofte ses sammen med spiseforstyrrelser. Du kan også finde oplysninger om uddybende litteratur, både skønlitterære beretninger og faglitteratur.

Links

Seminar med James Lock januar 2017

FBT Introductory workshop 2017

Patient og pårørende organisationer

www.spiseforstyrrelser.dk
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser. Patient- og pårørendeforening. 

www.sind.dk
Forening for patienter med psykiske lidelser og deres pårørende. 

www.de9.dk 
Sammenslutning af foreninger for pårørende til psykisk syge i Århus Amt. 

www.barn-i-fokus.dk
Forening for børn med psykisk syge forældre 

Information om spiseforstyrrelser

www.netdoktor.dk 
Information om alle former for sygdomme. 

PsykInfo
Informationscenter der formidler information om psykiske lidelser.

Andre links

Enhed for Selvmordsforebyggelse
Behandlingstilbud og informationscenter for personer med selvmordstanker. 

Litteratur

Skønlitteratur og personlige beretninger

Heide, Kirstine 
"Så tæt på og dog så langt fra" 
Forlag: Lindhart og Ringhof 

"Når maden tager magten" 
Forlag: Lindhart og Ringhof 

Hirse, Maria 
"Æblekinder" 
Forlag: Høst (2003) 

Inuk, Lotte 
"Sultekunstnerinde" 
Forlag: Tiderne Skifter (2004) 

Jonnson, Ia 
"Som en måneblomst" 
Forlag: Schønberg (2001) 

Maribo, Martin 
"Det fortærende" 
Forlag: Gallo (2001) 

Møss, Lone 
"Et siv i vinden" 
Forlag: Dansk psykologisk forlag (2001) 

Strandberg, Lina 
"Igennem mørket: en bog om anoreksi" 
Forlag: Moskito (2003) 

Søndergaard, Per Straarup 
"Alt for meget" 
Forlag: CDR (2001) 
Faglitteratur 
Andreasen, Jan 
"Spiseforstyrrelser: En tværfaglig antologi" 
Forlag: Frydenlund (2000) 

Bergström, Gillberg og Gillberg 
"Nervøs spisevægring" 
Forlag: Gyldendal 

Center for spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Aarhus 
"På vej til ligevægt: En vejledning for deltagere i psykoedukative bulimigrupper" 
(1997) 

Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark 
"Spiseforstyrrelser i idrætten" 
(1998) 

Gottlieb, Signe 
"Spiseforstyrrelser" 
Forlag: Psykiatrifonden (2003) 

Hertz, Marianne M. 
"Sultens paradoks" 
Forlag Munksgaard Danmark (2001) 

Hildebrandt og Seidelin (Oversat af) 
"Spiseforstyrrelser" 
Forlag Psykoterapeutisk forlag (1996) 

Hvid, Tove 
"Spiseforstyrrelser" 
Forlag: Alinea 

Petersson, Birgit 
"Frygten for fedtet" 
Forlag: L & R Fakta 

"Anoreksiens fangarme" 
Forlag: Akademisk (2001) 

"Pæne piger?" 
Forlag: Dafolo (1997) 

Skårderud, Finn 
"Uro" 
Forlag: Tiderne Skifter (2000) 

"På vej til ligevægt: En vejledning for deltagere i psykoedukative bulimigrupper" 
(1997) 

Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen 
"Notat fra arbejdsgruppen om Indsats mod spiseforstyrrelser" 
Forlag: Socialministeriet 

Støvring, René m.fl. 
"Somatiske komplikationer ved anorexia nervosa" 
Månedsskrift for praktisk lægegerning. - Årg.83, nr.9 (2005) - s. 1043-1053 

Sundhedsstyrelsen 
"Spiseforstyrrelser: Hvor stort er problemet og hvordan kan man forebygge?" 
(1997) 

"Spiseforstyrrelser: Voksne omkring børn og unge kan være med til at forebygge.." 
(1999) 

"Fakta om spiseforstyrrelser" 
(1999) 

"Tidlige tegn på spiseforstyrrelser" 
(1999) 

Søndergaard, Per Straarup 
"Det handler ikke om mad" 
Forlag: CDR (2002) 

Thomsen, Per Hove og Skovgaard, Anne Mette 
"Børne- og ungdomspsykiatri" 
Forlag: FADL 

Vestergaard, Per og Sørensen, Thorkil 
"Psykiatri" 
Forlag: FADL