Både du, som er praktiserende fysioterapeut, og du, som er knyttet til et sygehus eller en idrætsorganisation, møder af og til en patient, som har en spiseforstyrrelse. 
Din opgave i den forbindelse er at være opmærksom på de tegn, der kan være på en spiseforstyrrelse, og at informere om de fysiske konsekvenser af under- og fejl ernæring kombineret med for hård træning og at rådgive om videre behandling. 
Nogle af de tegn, som du kan være særligt opmærksom på, er: 

  • Gentagne overbelastningsskader
  • Vægttab med muskelatrofi
  • Ankelødemer
  • Mange blå mærker
  • Dunbehåring på krop og ansigt