Somatisk udredning:

BMI (vægt(kg)/højde(m)2), ødemer deklivt/periorbitalt, perifer cyanose og hypotermi, tab af underhudsfedt og muskelmasse, lanugobehåring, palp. af gl. thyroidea/parotidea, petekkier periorbitalt, ætsninger på tænder/gingivae, stet. P. et c., puls og BT, palp. af abdomen.

Laboratorie undersøgelser:

Infektionstal, rødt blodbillede, væsketal, syre-basestatus, thyroidea udredning, levertal incl. amylase, Faste bs. Puls og BT. For undervægtige eller patienter med påvirkede væske/syre-basetal bør der suppleres med EKG.

Differentialdiagnoser:

Infektioner, thyreoidea lidelser, gastrointestinale lidelser, malign lidelse, psykiske lidelser.

Komplikationer:

 • Væske og elektrolytforstyrrelser, neutropeni, anæmi, leverpåvirkning, osteopeni/osteoporose (BMI<19 kg/m2 i min. 1 år), væksthæmning og forsinket pubertetsudvikling hos børn, infertilitet, cerebral atrofi, gastritis/oesophagitis, tandskader.
 • Sjældnere myokardieatrofi, mitralklapsprolaps med synkoper og arytmier, biokemisk pancreatitis, renal atrofi.

Vi kan desuden henvise til følgende artikel fra Ugeskrift for Læger i forbindelse med Lægedage 2015: Sådan spotter du anoreksipatienter tidligt

Definition af spiseforstyrrelser (ICD-10 kriterier)

Anorexia nervosa

 • For voksne: Vægttab med legemsvægt på < 85 % af forventet normalvægt eller BMI < 17,5 (BMI = vægt/højde x højde)
 • For børn: Vægttab eller manglende vægtøgning, førende til legemsvægt på < 85 % af forventet normalvægten eller < 10 percentil.
 • Undgåelse af fedende føde.
 • Forstyrret legemsopfattelse med følelse af at være for tyk og med frygt for fedme.
 • Endokrine forstyrrelser med amenorrhè i min. 3 mdr., eller for drenge/mænd svækket libido og potens.
 • Eventuel opkastning, brug af afføringsmidler, intens motionering etc.

Bulimia nervosa

 • Spiseanfald minimum 2 gange ugentligt i mindst 3 måneder. (Spiseanfald er kendetegnet ved kontroltab i forbindelse med meget store mængder mad, der spises inden for et kort interval (maksimum 2 timer).
 • Spisetrang (craving)
 • Forsøg på at modvirke vægtøgning ved mindst 1 af følgende:
  • opkastning
  • brug af afføringsmidler
  • fasten
  • slankepiller, diuretika, motion mv.
 • Forstyrret legemsopfattelse med frygt for fedme. 

Atypiske spiseforstyrrelser

Betegnelsen benyttes, når patienten mangler et af symptomerne for at opfylde kriterierne for en af de to hoveddiagnoser, men som i øvrigt frembyder det typiske kliniske symptombillede.

Binge eating disorder (nervøs tvangsspisning)

Lidelsen består af regelmæssige overspisninger, uden kompenserende adfærd. Tvangsspisere er overvægtige, men uden forstyrret kropsopfattelse.

Ætiologi, forekomst og risikofaktorer

 • Spiseforstyrrelser er multifaktorielt betingede sygdomme, og både kulturelle, sociale, personlighedsmæssige, biologiske og genetiske faktorer disponerer.
 • Op til 29 pct. af unge piger i Danmark har et så problematisk forhold til mad, krop og vægt, at de har risiko for at kunne udvikle en spiseforstyrrelse.
 • 0,4 - 1 pct. af unge piger/kvinder udvikler anorexia nervosa, og op mod 3-4 pct. udvikler bulimia nervosa. Sygdommene er ca. 10 gange så hyppige hos piger som hos drenge.