Forundersøgelse og behandlingskonference

Forundersøgelsen omfatter interviews, selvrapporteringsskemaer samt en omfattende somatisk og paraklinisk undersøgelse. Patienten udredes primært mht. spiseforstyrrelse og psykiatrisk komorbiditet. 

For hjemmeboende deltager forældrene i en del af forundersøgelsen. 
Efter forundersøgelsen sendes behandlingsplan til egen læge.

Behandling af patienter med anoreksi eller atypisk anoreksi

Patienter med anoreksi tilbydes ambulant behandling med ugentlige samtaler med psykolog/psykiater samt kostvejledning ved en diætist. For hjemmeboende inddrages familien i varierende omfang. Efter vægtøgning til normalvægt kan behandlingen fortsætte i gruppeforløb. For alvorligt syge patienter som ikke profiterer tilstrækkeligt af ambulant behandling tilbydes evt. behandling i daghospital, flerfamiliebehandling eller under indlæggelse.

Behandling af patienter med bulimi eller atypisk bulimi

Voksne bulimipatienter behandles efter et forberedende individuelt forløb i et 10 ugers integrativt gruppeforløb med kombination af kropsterapi og samtalegruppe én gang ugentligt af 3 timers varighed. Gruppebehandlingen omfatter udover samtaleterapi også kostvejledning og fysioterapi. Der er mulighed for at fortsætte i opfølgningsgruppe efterfølgende. 

Børn og unge, der bor hjemme, med bulimi behandles som oftest med individuelle samtaler suppleret med kostvejledning og varierende omfang af familieterapi/samtaler.