Den let til moderate spiseforstyrrelse

 • Vægtkontrol (i undertøj)
 • Kostvejledning
  • kostplan til vedligeholdelse af normalvægt: Kostplan
  • spisedagbog til overblik over måltiderne over tid: Spisedagbog
 • Ved hjemmeboende børn og unge bør forældrene opfordres til at tage ansvar i forhold til måltiderne (fødevarevalg, tilberedning, portionsstørrelse osv.)
 • Kontrol af puls, BT og evt. EKG
 • Blodprøver efter behov
  • væsketal, s-fosfat, s- calcium
  • BS og levertal
  • L+D, rødt blodbillede, thrombocytter
  • Thyreoideatal
 • Ved tvivl om behandlingsregime kontaktes en af centerets læger

Akut intervention

Akut/subakut frivillig indlæggelse

Patienter med en svær spiseforstyrrelse (typisk anorexia nervosa), som skønnes at have behov for hurtig behandling, skal konfereres med en læge på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser. I nogle tilfælde vil en akut indlæggelse dog blive på medicinsk/pædiatrisk afd. Indikationen for akut indlæggelse vil ofte være sammensat af flere af følgende problemstillinger:

 • Meget lav vægt dvs. BMI ca. 10-15 kg/m2
 • Hypokaliæmi (s-kalium ≤ 2,5 mmol/l)
 • Systolisk BT≤ 70-80 mmHg
 • Puls ≤ 40-50/min
 • EKG forandringer (ex. forlænget QTc) eller synkoper
 • Svær dehydratio
 • Cerebral påvirkning
 • Suicidalfare
 • Alvorlig lever/nyre/knoglemarvspåvirkning.

Akut indlæggelse med tvang

Såfremt en patient med ovenfornævnte somatiske komplikationer nægter at medvirke til indlæggelse, kan patienten indlægges mod egen vilje efter lov om anvendelse af tvang i psykiatrien § 5: ”….såfremt patienten er sindssyg eller befinder sig i en tilstand, der ganske må ligestilles hermed…”. 
Det, som afgør, hvorvidt patienten opfylder dette første kriterium for tvangsindlæggelse er, om han/hun har erkendelse af egen tilstands alvor eller ej.

Indlæggelsen kan som andre tvangsindlæggelser være på farlighedsindikation (rød tvang) eller behandlingsindikation (gul tvang).