En spiseforstyrrelse kan ramme alle, og på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser behandler vi både børn, unge og voksne, der har brug for professionel hjælp til eksempelvis anoreksi og bulimi.

Du kan læse mere om spiseforstyrrelser hos børn og unge og om spiseforstyrrelser for voksne her.

Se alle patientinformationer for Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser

Vi får årligt omkring 500 henvisninger til klinikken – cirka halvdelen er voksne over 20 år. Vi er 80 ansatte på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser i Skejby og Herning. 

Organisatorisk hører vi under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA). I Skejby ligger klinik og et sengeafsnit, og i Herning har vi en klinik og et daghospitalstilbud. 

Vi arbejder med patienter, der lider af anorexia nervosa (anoreksi), bulimia nervosa (bulimi) og patienter med andre lignende spiseforstyrrelser. 

Behandlingen foregår primært ambulant i Herning og Skejby, men afsnittet omfatter også dag- og døgnbehandling i Skejby.

Som specialafdeling med landsdels- og landsfunktion behandler klinikken alvorlige tilfælde af spiseforstyrrelser fra andre regioner. Patienter med spiseforstyrrelser som bidiagnose behandles ikke i klinikken.

Samarbejde og konsulentfunktion

Klinikken har fast samarbejde med og konsulentfunktion for andre hospitalsafdelinger i Region Midtjylland. Der er et specialiseret samarbejde omkring den akutte medicinske behandling for patienter over 15 år med Diabetes og Hormonsygdomme, Medicinsk Sengeafsnit 2 (MSA 2) på Aarhus Universitetshospital, og for patienter under 15 år med Pædiatrisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, der varetager behandling af livstruede patienter under 15 år.