Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelsers målgruppe

Klinikken modtager henvisninger på patienter, der har brug for hospitalsbaseret, specialiseret behandling fra praktiserende læger, speciallæger, hospitalsafdelinger m.fl. i Region Midtjylland. 
Klinikken tilbyder behandling til patienter med anoreksi eller bulimi.

Efter individuel vurdering behandles også patienter med en moderat til svær atypisk spiseforstyrrelse. Det kan f.eks. være patienter, som opfylder næsten alle kriterier, patienter som har haft et meget hurtigt vægttab eller som er gået i spisestop.

Det er altid muligt at konferere patienter med en af klinikkens læger, når der er tvivl om hvorvidt de tilhører målgruppen. 
Klinikken behandler ikke patienter, der har anden psykiatrisk lidelse som hoveddiagnose. 

Henvisningsoplysninger 

Henvisningen bør af hensyn til god visitation indeholde oplysninger om: 

  • vægt og højde (herunder udvikling over tid)
  • menstruationsstatus, brug af p-piller og lignende
  • beskrivelse af restriktiv spisning (for lidt og for kaloriefattigt)
  • hyppighed af overspisning
  • hyppighed af kompenserende adfærd i form af opkastninger, brug af laksantia eller diuretika, overdreven motion eller faste (herunder udvikling over tid)
  • vægtangst, fedmefølelse og overoptagethed af vægt og figur
  • komorbiditet
  • relevante fund ved objektive og parakliniske undersøgelser
  • oplysninger og samtykke vedr. forældremyndighed for patienter <18 år.

Praktiske oplysninger 

Ambulant behandling af patienter med spiseforstyrrelser varetages i Aarhus og Herning, mens behandling under indlæggelser alle foregår i Aarhus. 

Alle ikke-akutte henvisninger sendes elektronisk via Edifact til Psykiatriens Centrale Visitation på følgende lokationsnumre:

Alder 0-17 år: 5790002000188
Alder 18 år og derover: 5790002000171.

Der visiteres løbende, og henviste patienter får senest en uge efter modtaget henvisning besked om tidspunkt for forundersøgelse eller afklarende/vurderende samtale.