Behandlingsmuligheder i offentligt regi

  • Sundhedsplejerske/skolelæge kan i mildere tilfælde yde råd, vejledning og varetage vægtkontrol og støttende konsultationer i lettere omfang
  • Egen læge kan varetage behandlingen af lettere spiseforstyrrelser og henvise til mere specialiseret behandling, når det er nødvendigt
  • Praktiserende psykiater/børne- og ungdomspsykiater kan behandle patienter med sværere spiseforstyrrelser, hvis fysiske tilstand ikke er truet. Der kan være lang ventetid, og behandlingen kræver henvisning fra egen læge

Almene Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdelinger og Psykiatriske afdelinger

  • Psykiatrisk/Børne- og ungdomspsykiatrisk specialafsnit: Behandler de sværeste former for spiseforstyrrelser. Som oftest behandles med ambulante samtaler og kostvejledning, men der kan også være tale om dag- eller døgnindlæggelse. De psykiatriske afdelinger kan henvise fysisk truede patienter til indlæggelse og behandling på en medicinsk afdeling. Her kan man også vurdere og evt. behandle eventuelle andre psykiske lidelser som f.eks. depression
  • Medicinske afdelinger og børneafdelinger kan behandle fysisk truende tilstande som kan opstå ved svære spiseforstyrrelser. Det kan være forstyrrelser i væske- og salt balancen, hjerte- og kredsløbsproblemer eller hjælp til ernæring
  • Psykologer med erfaring inden for området kan behandle patienter med spiseforstyrrelser i samarbejde med egen læge, som varetager eventuel medicinering og fysisk undersøgelse. Der kan søges støtte til behandlingen hos socialforvaltningen, men ofte betales behandlingen ikke af det offentlige
  • Studenterrådgivninger og lignende instanser knyttet til uddannelsesinstitutioner og offentlige arbejdspladser.

Behandlingsmuligheder i privat regi

  • Psykologer. Der findes som nævnt en del privatpraktiserende psykologer med erfaring på området. Visse arbejdspladser og idrætsklubber på højere plan har tilknyttet gratis psykologbistand. Prisen pr. samtaletimer er ca. 7-800 kr
  • Psykoterapeuter. Der findes mange forskellige psykoterapeuter, med meget forskelligartet uddannelse, både mht. indhold og længde. Stillingsbetegnelsen er ikke beskyttet eller autoriseret. Det betyder ikke, at behandlingen ikke kan hjælpe, men det kan være svært at vide, om terapeuten har tilstrækkelig kompetence til at varetage såvel samtaleterapi som vurdering af den fysiske tilstand. Timebetalingen er meget varierende.